Društvo za socijalnu ekologiju
Izbornik

2019 -

IF PZP

07.04.2020. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Inkluzivna farma - Platforma zelenog poduzetništva koji se financira u okviru poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020, Europskog socijalnog fonda. 

Projekt "Inkluzivna farma – Platforma zelenog poduzetništva" postavljen je kako bi unaprijedio socio-ekonomske i životne uvjete osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju Grada Petrinje. Cilj projekta je smanjiti socijalnu isključenost i povećati zapošljivost 50 osoba provedbom neformalnog oblika obrazovanja i osposobljavanja za 1) sakupljanje i preradu samoniklog bilja, 2) pčelarstvo i izradu pčelinjih proizvoda, 3) izradu prirodne kozmetike; te kroz 4) provedbu radionica poduzetništva.

Projekt će se provoditi 24 mjeseca. Korisnici će projektom biti uključeni u radne procese, unaprijediti će životne vještine, te se približiti svakodnevnom socijalnom okruženju i svijetu rada. Razvijanjem socijalnih vještina unaprijediti će kvalitetu života, te stvoriti preduvjete za neovisnije življenje i ravnopravno sudjelovanje u društvu.

2017 -

Genetski fond i biološka raznolikost biljnih vrsta na području Hrvatske izrazito su ugroženi i prijeti im trajno nestajanje. Slično možemo reći i za regiju Banovine, opustošenu ratnim razaranjima, raseljenim stanovnicima, miniranim zemljištem i teškim uvjetima života u toj ruralnoj regiji. Depopulacijom ruralnog prostora i nestajanjem tradicionalnih seoskih vrtova s jedne strane, kao i komercijalizacijom povrćarske proizvodnje, razvojem novih tehnologija, uvođenjem hibridnog sjemena introduciranih stranih sorti te postupnim gašenjem organizirane domaće proizvodnje sjemena povrća s druge strane, značajan dio hrvatskog vrijednog genfonda povrća je trajno izgubljen, a velikom dijelu to prijeti.

2017 -

Cilj projekta je potvrditi da su Gradski vrtovi Sisak smješteni na ostacima rimske vile suburbane, kao što je djelomično i utvrđeno istraživanjima Arheološkog muzeja u Zagrebu godine 1952. kroz provedbu projekta obaviti će se snimanje lokaliteta geo-radarom i izrada elaborata. Arheološki lokalitet Zgmajne nalazi se na zapadnoj strani Siska uz lijevi brijeg Kupe. Na osnovu arheološki istraživanja u prošlosti se pretpostavlja, da se na ovom mjestu nalaze ostaci antičke vile. Dokumentacija o iskopavanjima na ovom mjestu nije omogučila pricizno lociranja ostataka antičke arhitekture, pa se pristupilo geofizičkim istraživanjima za utvrđivanje arheološkog potenciala šireg područja unutar gabarita pretpostavljene lokacije tih arheoloških nalaza. Snimanje će se obaviti magnetskom metodom, metodom geoelektričnog otpora i georadarskom metodom. Po obavljenom snimanju izraditi će se elaborat koji će služiti kao temelj za izradu multimedijalnog postava interpretacije arheološkog nalazišta, kao i za rekonstrukciju dijela zelenih površina iz doba Rimljana. 

2014 -

Društvo za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato poziva sve zainteresirane za organizirano organsko vrtlarenje da se uključe u Gradske vrtove Sisak, projekt samoodrživog ekološkog vrtlarenja i proizvodnje zdrave hrane za vlastite potrebe.

Gradski vrtovi Sisak su projekt urbanog vrtlarenja koji Zeleno Zlato provodi od 2014. godine. U prvih 5 godina uspjeli smo rasčistiti ilegalni deponij koji se prostirao gotovo cijelom površinom vrtova i u suradnji s partnerima nastaniti preko 30 vrtlara. Pridružite nam se!