Danas smo dobili prve temelje na Inkluzivnoj farmi : )

Radovi se izvode u sklopu projekata "Inkluzivna farma - Platforma zelenog poduzetništva" i "Inkluzivna farma - Temelj samostalnog života" kojeg Zeleno Zlato provodi sa Uosi Smž Mala Kuća i Gradom Petrinjom u okviru poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020, Europskog socijalnog fonda.