2015-2016

Digitalna agenda za Europu prva je od sedam ključnih inicijativa nastalih u sklopu europske strategije Europe 2020 za održiv i uključiv rast. Radi se o strategiji koja potiče širu primjenu i učinkovito korištenje digitalnih tehnologija koje bi građanima Europe trebale pružiti veću kvalitetu života.

Provedba Digitalne agende bi trebala omogućiti rast europskog BDP-a za 5% i dugoročno otvaranje 3,8 milijuna novih radnih mjesta.

Organizacije civilnog društva kao što su  TelecentarCentar Pedeset plusCentar M.A.R.E.Centar tehničke kulture Rijeka Rijeka i Zeleno Zlato već godinama svojim programima potiču digitalnu inkluziju građana. Zato su se i okupile oko projekta Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku čiji je cilj umrežavanje i zajedničko zagovaranje organizacija civilnog društva radi postizanja utjecaja na pozitivne društvene promjene u području digitalnog uključivanja i obrazovanja za digitalnu industriju.

Organizacije su u godinu dana, koliko je trajao projekt, pokrenule nacionalnu koaliciju Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku koja zagovara i pratiti javne politike na području Digitalne agende za Europu na nacionalnoj i europskoj razini. Koalicija izrađuje strateške dokumente u svrhu stvaranja preduvjeta za održivost koalicije te uspostavlja sporazume o međusektorskoj suradnji s organizacijama iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Organizacije članice koalicije zagovaraju i donošenje javnih politika kod donositelja istih u Republici Hrvatskoj (Ministartsva, Uprave i Povjerenstva).

Za vrijeme trajanja projekta partneri su organizirali trening za trenere, webinare, ljetnu školu te sudjelovali na edukacijama za e-facilitatore i prikupljali iskustva od europskih organizacija koje se bave zajedničkim područjem interesa - digitalnom inkluzijom.

Kako bi uključili građane u planiranje i provedbu Digitalne agende za Europu u Republici Hrvatskoj partneri su pokrenuli Internet portal koji aktivno prati donošenje i implementaciju javnih politika te diseminira primjere najboljih praksi iz Hrvatske i Europe. Osim toga, partneri su se uključili u europske kampanje e-Skills for Jobs i Get Online Week, te organizirali okrugle stolove u 5 županija (Grad Zagreb, Istarska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija).

Važnost teme prepoznala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, koja je financijski podržala projekt sa 352.887,92 kn.

 

Digitalna agenda za Europu (EN)