Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku

2015-2016

Digitalna agenda za Europu prva je od sedam ključnih inicijativa nastalih u sklopu europske strategije Europe 2020 za održiv i uključiv rast. Radi se o strategiji koja potiče širu primjenu i učinkovito korištenje digitalnih tehnologija koje bi građanima Europe trebale pružiti veću kvalitetu života. Provedba Digitalne agende bi trebala omogućiti rast europskog BDP-a za 5% i dugoročno otvaranje 3,8 milijuna novih radnih mjesta.

Nažalost, u Republici Hrvatskoj još ne postoje javne politike koje bi trebale popratiti potrebe digitalnih industrija te iste iskoristiti za poboljšanje socijalne slike. No, organizacije civilnog društva kao što su Centar M.A.R.E., Forum 50+, Telecentar, Zeleno zlato i CTK Rijeka već godinama svojim programima potiču digitalnu inkluziju građana. Zato su se i okupile oko projekta Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku čiji je cilj umrežavanje i zajedničko zagovaranje organizacija civilnog društva radi postizanja utjecaja na pozitivne društvene promjene u području digitalnog uključivanja i obrazovanja za digitalnu industriju. 

Organizacije će u godinu dana, koliko traje projekt, pokrenuti nacionalnu koaliciju Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku koja će zagovarati i pratiti javne politike na području Digitalne agende za Europu na nacionalnoj i europskoj razini. Koalicija će izraditi strateške dokumente u svrhu stvaranja preduvjeta za održivost koalicije te potpisati sporazume o međusektorskoj suradnji s organizacijama iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Organizacije će zagovarati i donošenje javnih politika kod donositelja istih u Republici Hrvatskoj (Ministartsva, Uprave i Povjerenstva).

Za vrijeme trajanja projekta partneri će organizirati trening za trenere, webinare, ljetnu školu te sudjelovati na edukacijama za e-facilitatore i prikupljati iskustva od europskih organizacija koje se bave zajedničkim područjem interesa - digitalnom inkluzijom.

Kako bi uključili građane u planiranje i provedbu Digitalne agende za Europu u Republici Hrvatskoj partneri će pokrenuti Internet portal koji aktivno prati donošenje i implementaciju javnih politika te diseminira primjere najboljih praksi iz Hrvatske i Europe. Osim toga, partneri će se uključiti u europske kampanje e-Skills for Jobs i Get Online Week, te organizirati okrugle stolove u 5 županija (Grad Zagreb, Istarska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija).

Važnost teme prepoznala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, koja financijski podupire projekt sa 352.887,92 kn. 

Koalicija je iznijela i svoj službeni stav o Digitalnoj agendi:

"Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku je međusektorsko partnerstvo organizacija i pojedinaca iz civilnog, javnog i privatnog sektora. Naš cilj je omogućiti formalan i neformalan razvoj kompetencija koje su potrebne na tržištu rada unutar konvergentnih područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija i tehnologija novih medija.

Glavne aktivnosti naše mreže su razvoj i provedba kompetencijskog okvira iProfessional, standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i novih programa za strukovne škole, visoka učilišta i centre za osposobljavanje. Uspješna implementacija novih programa za obrazovanje i osposobljavanje primarno će ovisiti o kvaliteti pružatelja obrazovanja i osposobljavanja. Dakle, bilo koji novorazvijeni sadržaj usavršavanja treba odmah biti nadopunjen sa sveobuhvatnim osposobljavanjem nastavnika i razvojem novih izvora učenja.

Kako bi se potaknuo rast mikro i malih poduzeća, poseban naglasak bit će stavljen na istovremeni razvoj kreativnih i poduzetničkih kompetencija mladih.  Te kompetencije ključ su razvoja atraktivnih multimedijalnih sadržaja, koji povećavaju potražnju za novim IKT infrastrukturama i time potiču rast digitalne ekonomije.

Kako bi se popravio trenutni nesrazmjer između potreba digitalne industrije i postojećih obrazovnih programa, potrebne su kratkoročne mjere. Međutim, održivi razvoj e-Vodstva treba započeti u ranom djetinjstvu te postati sastavni dio kurikuluma medijske i informacijske pismenosti koji se provodi već u osnovnim školama.

Planiramo osvijestiti širu javnost o mogućnostima zapošljavanja u sektoru digitalnih tehnologija kroz partnerstvo sa studentskim i javnim medijskim kanalima. Međunarodno surađujemo s članovima mreža Telecentre Europe i Media and Learning Association, te se nadamo proširenju ove suradnje s partnerima iz drugih nacionalnih koalicija."

 
 

Zeleno Zlato je član
Hrvatske mreže za ruralni razvoj

 
 

NAGRADA

Zaklada UniCredit  za
društveno poduzetništvo 2015

 

NOMINACIJA

Nagrada SozialMarie za
društveno poduzetništvo 2015

 

FINALIST

Nagrada Zaklada ERSTE za
društvenu integraciju 2013