Rimski vrtovi baštine

2017 -
Rimski vrtovi baštine, projekt financiran sredstvima Ministarstva kulture kroz program zaštite i očuvanja arheološke baštine za 2017. godinu je u tijeku. Cilj projekta je potvrditi da su Gradski vrtovi Sisak smješteni na ostacima rimske vile suburbane, kao što je djelomično i utvrđeno istraživanjima Arheološkog muzeja u Zagrebu godine 1952. kroz provedbu projekta obaviti će se snimanje lokaliteta geo-radarom i izrada elaborata. Snimanje će se obaviti magnetskom metodom, metodom geoelektričnog otpora i georadarskom metodom.
Magnetska metoda (Magnetometri: Geometrics G-858 i G-856AX). Ostaci arhitekture rimske vile magnetskom metodom mogu se u povoljnim uslovima homogene građe tla prepoznati na temelju razlika u magnetskom susceptibilitetu između kamenih zidova prirodnog tla. Magnetskom metodom mogu se prepoznati i različiti objekti od spaljene gline kao što su hypocaust, slojevi tegula, razne peći i sl. Drugim riječima, tom metodom se mogu locirati svi arheološki objekti koji poseduju termoremanentnu magnetizaciju, koja je posljedica promjena u glini zbog visokih temperatura. 
Metoda geoelektričnog otpora (Mjerilac otpora: Geoscan RM15). To je uz geooradarsku metodu, u najviše slučajeva, najefikasnija metoda za detektiranje arhitektura. Djeluje na principu promjena električnog otpora, na mjestima gdje se nalaze arheološki, arhitektonski kompleksi. Mogu se detektirati sve vrste kamenog materiala. To je efikasna metoda za detektiranje kamenih arhitektura do dubine cca. 1 m. Djeluje na principu promjena električkog otpora na mjestima gde se nalaze arheološki arhitekturni kompleksi. Rezultati se prikazuju u tlocrtu.
Georadarska metoda (Georadar: GSSI SIR 3000, 400 MHz antena) djeluje na principu odboja elektromagnetskih signala na granicama materiala različite dielektričnosti. U arheološkom kontekstu rimskih vila su to npr. granice izmedju zidova i prirodnog tla kao i sve vrste kamenog materiala u slojevima urušavanja i sl. Mjerenja se izvode u gustoj mreži paralelnih profila za detaljne 3D prikaze arheološko zanimljivih detajla. Na taj način se mogu pricizno definirati dubine arheoloških ostataka odnosno kulturnih slojeva.
Elaborat će sadržati smještaj nalazišta na kartografskoj podlozi u mjerilu 1:25000, 1:5000 i mjerilima, koja su najpovoljnija za prikazivanje detalja unutar istražene površine. Mjerenja će biti obavljena u profilima u razmaku od 0,5 m a rezultati elaborirani po standardima pojedinih metoda (vidi: Mušič, B.: Primjena geofizičkih istraživanja u arheologiji. Hrvatski arheološki godišnjak 2006). Za georadarsku metodu to znači da će rezultati biti prikazani u horizontalnim presjecima na proizvoljno odabranim dubinama, na kojima će se ocrtavati mogući arheološki ostaci. Uz to će svi otkriveni arheološki ostaci biti prikazani kroz 3D vizualizaciju.
 
 
 
 
 
 
 

Zeleno Zlato je član
Hrvatske mreže za ruralni razvoj

 
 

NAGRADA

Zaklada UniCredit  za
društveno poduzetništvo 2015

 

NOMINACIJA

Nagrada SozialMarie za
društveno poduzetništvo 2015

 

FINALIST

Nagrada Zaklada ERSTE za
društvenu integraciju 2013