Inkluzivna farma

2017 -

Projektna ideja odnosi se na educiranje i integraciju osoba s invaliditetom (OSI) te nove mogućnosti njihova zapošljavanja i približavanja tržištu rada.
Projektom se provodi pilot program uspostave socijalne farme u neposrednoj blizini Petrinje koja će uključivati pripadnike marginaliziranih skupina. Organiziranjem inkluzivnog volontiranja i suradnjom s različitim dionicima, projektom se unapređuje život zajednice, razvijaju socijalne usluge, otvaraju mogućnosti novih radnih mjesta, smanjuje nezaposlenost, rizik od siromaštva i rizik od socijalne isključenosti za OSI i druge ugrožene skupine.
Riječ je neformalnim oblicima obrazovanja i jačanja osobnih kompetencija - korisnici inkluzivne farme će proći osposobljavanje iz područja poljoprivrede i tradicionalnih zanata kako bi stekli nova znanja i vještine kojrazvoj poduzetništva i samo-održivosti farme, tkanja na tradicionalnom tkalačkom stanu te izradi tradicionalnih proizvoda, šivanje, obrada drva, metala i slično.
Provedbom projekta pokrenuti će se razvoj socijalnog poduzetništva za ciljanu skupinu korisnika; razviti će se socijalna usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka kroz organizirane programe i sadržaje; a cilj je dugoročno osigurati povremeni, privremeni i dugotrajni smještaj osoba s invaliditetom.
 
Ciljevi projekta: 
  1. Razviti model inkluzivne farme
  2. Izgraditi i opremiti inkluzivnu farmu
  3. Zaposliti 50 pripadnika vulnerabilnih skupina
  4. Osigurati samo-održivost inkluzivne farme
Ciljane skupine: 
  • mlade nezaposlene osobe (15-29 godina)
  • osobe s invaliditetom
  • starije (54+) nezaposlene osobe
  • dugotrajno nezaposlene osobe
  • manjine
  • azilanti
Projektni konzorcij:
Društvo za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato
 
Primjeri dobre prakse:
 

Zeleno Zlato je član
Hrvatske mreže za ruralni razvoj

 
 

NAGRADA

Zaklada UniCredit  za
društveno poduzetništvo 2015

 

NOMINACIJA

Nagrada SozialMarie za
društveno poduzetništvo 2015

 

FINALIST

Nagrada Zaklada ERSTE za
društvenu integraciju 2013